facebook

Уреди за борба с насекоми  


 

Ултравиолетовата дължина на вълната е между 4000 и 1000 Ангстрома (400 - 100 нанометъра). Тази зона се разделя на четирисектора – близък(350-400нм.), среден(300-350нм), далечен(250-300нм.) и вакуумен. Най-атрактивна за летящите насекоми е ултравиолетовата светлина в обхват 365нм Ултравиолетовите лампи на този вид капани (Инсект Терминатори) трабва да се сменят на 6-9 месеца. Добре е терминаторите да са включени непрекъснато, не само по време на работния процес. Работят естествено на ток и унищожават насекомите с електричество. За да имат пълен и безотказен ефект, както при всички капани на примамващ принцип, правилното им разположение е от огромно значение. Могат да бъдат висящи, монтирани на стена или на стойка според условията, но не по-ниско от 50см. и по-високо от 1.50 спрямо пода. Целта е да уловят потоците от инсекти влизащи в помещенията или незащитени открити пространства. Препоръчително е да се поставят така, че да привличат насекомите преди да са минали през вратите или други чувствително слаби места в обхват 4-6метра. Поетапна защита е добра стратегия. Външния кръг поема голама част от атаката, а вътрешният не допуска останалите до жизнено важните зони. Не поставяйте капаните директно срещу светлинни източници, врати и прозорци, а на места даващи им възможност да отклонят инсектите по пътя им към входните точки или други зони изискващи защита. Полезно е да се установи източника и посоката от където хапещи мухи, комари и другите насекоми идват, вече информирани за навиците, поведението им през размножителния период, физическите им характеристики и местата с характерни условия, които обитават. Елиминирането на тези условия или поставянето на капани до тези места, често решават проблема с популацията. Инсект терменаторите унищожават средно от 3000 до 5000 насекоми за една нощ. Разбира се с развитието на изследванията, научните открития и най-вече практиката, едва ли ще са необходими и на нас 30 милиона години за да се справим с проблема. Все още за съжаление липсва съвършения продукт избран единодушно от потребетели и специалисти. Дали той ще блокира дълготрайно сетивата (обонянние и осезание) на строго идентифицирани мухи и женски комари, превръщайки човека в неоткриваем и несъществуващ за тях обект или ще ги унищожава привиличайки ги едновременно чрез въглероден двуокис, октанол и ултравиолетова светлина? А какво ще кажат еколозите?Може би букет от водни кончета или лястовица на рамото?


Предлаганите от нас продукти за борба с насекоми можете да закупите от представителния магазин намиращ се в София на бул. Черни Връх 67
123