Политика за възстановяване и връщане

Според фирмената политика за възстановяване и връщане потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от покупка в срок от 14 дни, считано от датата на получаване на стоката от доставчика, чрез единния формуляр за отказ приложен към настоящите общи условия – Приложение №1.

 

Правото на отказ не се прилага в следните случаи:

  • за доставка на стоки, изработени по поръчка на Потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
  • за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
  • за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
  • за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

 

Когато доставчикът в платформата Impas56 не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до една година и 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията е предоставена на Потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. Потребителят има право да отправи изявлението за отказ по този член директно пред доставчика чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на Приложение № 1 към тези общи условия.

 

Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, доставчикът възстановява всички суми, получени от потребителя, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Потребителя да се откаже от договора. Доставчикът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната транзакция, освен ако потребителят не е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие, че това не е свързано с разходи за Потребителя.

  • Плащането е извършено чрез системата Paysera – Онлайн плащане с карта сумата се

възстановява автоматично по картата, от която е направено плащането.

  • Плащането е извършено чрез системата PayPal – Онлайн плащане сумата се възстановява автоматично по Paypal сметката, от която е направено плащането
  • Плащането е извършено чрез пощенски паричен превод (в брой). Моля, въведете номера на банковата си сметка, по която желаете да бъде преведена сумата във формуляра за отказ.

 

Пpи yпpaжнявaнe нa пpaвoтo нa oтĸaз, всички разходи, които потребителят е направил за получаването и връщането на закупената стока, комисионни на банки и други разходи извън сумата по стойността на продуктите от поръчката остават за негова сметка.

Потребителят се задължава да съхранява получените доставчика стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока за връщане. Стоките се съхраняват съобразно посочените изисквания на производителя.

 

Когато доставчикът в платформата Impas56 не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на потребителя докато не получи стоките или докато потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

 

Потребителят се задължава да върне стоката в добър търговски вид, който позволява последващата й продажба, освен ако разопаковането на стоката води до очевидно нарушаване на търговския вид на стоката, като, но не само, разрушима кутия, херметически опаковки и други сходни случаи. В случай на нарушен търговски вид на стоката, доставчикът има право по своя преценка да откаже да приеме отказ от договора или да начисли на потребителя разходи за възстановяване на стоката в търговски вид.

 

При приемането на стоката, по отношение на която е упражнено право на отказ по този член, доставчикът извършва преглед на стоката и може да откаже приемането й, ако установи че върнатата стока е различна от доставената на потребителя.

 

Доставчикът има право да откаже приемането на стоката, ако поради системност в правенето на поръчки и отказването им през кратки интервали от време и от едно и също лице, възникнат съмнения за неговата добросъвестност като ползвател.

 

Освен право на отказ, Потребителят има право и на законова гаранция от 2 години за съответствие на стоката с договора за продажба, гарантирана от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки.

 

След като връщането ви бъде получено и проверено, ние ще ви изпратим имейл, за да ви уведомим, че сме получили върнатия ви артикул. Също така ще ви уведомим за одобрението или отхвърлянето на вашето възстановяване. Ако бъдете одобрени, вашето възстановяване ще бъде обработено и кредит автоматично ще бъде приложен към вашата кредитна карта или оригиналния метод на плащане в рамките на 14 дни.

 

Закъснели или липсващи възстановявания, ако все още не сте получили възстановяване, първо проверете отново банковата си сметка, след това се свържете с компанията на вашата кредитна карта, може да отнеме известно време, преди вашето възстановяване да бъде официално публикувано, след това се свържете с вашата банка. Често има известно време за обработка, преди възстановяването да бъде публикувано. Ако сте направили всичко това и все още не сте получили възстановяването си, моля, свържете се с нас на shop@impas56.com, тел.: +359 2 862 47 16.

 

Заменяме артикули само ако са дефектни или повредени. Ако трябва да го замените за същия артикул, изпратете ни имейл на shop@impas56.com и изпратете артикула си до: Импас-56 ООД, 1407 София, България, бул. Черни Връх 65В или Офис на Спиди [75], бул. Черни Връх 67, Импас-56 ООД, до поискване.

 

За да върнете продукта си, трябва да го изпратите на: Импас-56 ООД, 1407 София, България, бул. Черни Връх 65В или Офис на Спиди [75], бул. Черни Връх 67, Импас-56 ООД, до поискване.

 

Вие ще носите отговорност за заплащането на вашите собствени разходи за доставка за връщане на вашия артикул. Разходите за доставка не се възстановяват. Ако получите възстановяване, цената на обратната доставка ще бъде приспадната от възстановяването ви.

 

В зависимост от Вашето местоживеене, времето, което може да отнеме обмененият ви продукт да стигне до вас, може да варира.

 

Ако връщате по-скъпи артикули, можете да обмислите използването на услуга за доставка с възможност за проследяване или закупуване на застраховка за доставка. Ние не гарантираме, че ще получим върнатия ви артикул.

 

Нужда от помощ?

Свържете се с нас на shop@impas56.com, тел.: +359 2 862 47 16, за въпроси, свързани с възстановяване на суми и връщания.